Sunday, June 28, 2009

Pamilya ni Rizal

Francisco Mercado Y Chinco
Naging Capitan sa bayan ng Biñan
Napangasawa si Cirilla Bernacha
Ama ni Juan Mercado Y Monica
Juan Mercado Y Monica
Anak ni Francisco Mercado
Naging Capitan sa bayan ng Biñan
Ginamit ang kapangyarihan upang alisin
sa talaan ang kategoryang intsik na mestiso
Ama ni Francisco Engracio Potenciana at Petrona
Cirilla Alejandra
Anak ni Siong-Co na inaanak sa binyag ni
Domingo Lamco
Ina ng 13, Francisco Engracio pinakabata

No comments:

Post a Comment