Thursday, June 25, 2009

Rizal's Life, Works and Writings

1. Ang Batas Rizal at ang Pagkakapili sa bayani ng lahi
* Batas Republika Blg. 1425 - kilala sa tawag na Batas Rizal
* Hunyo 12, 1956 - pinagtibay na inihanda ni Sen. Jose P. Laurel Sr.
* Agosto 16, 1956 - ipinatupad ng Pambansang Kapulungan ng Edukasyon ayon sa pagkakalathala sa "Official Gazette".

William Howard Taft - namuno sa komisyon na tinawag na Komisyong Taft, upang piliin ang pambansang bayani kasama sina:
* William Morgan Shuster
* Bernard Moses
* Dean Warcester
* Henry Clay Ide
at mga Pilipinong sina:
* Trinidad Pardo de Tavera
* Gregorio Araneta
* Cayetano Arellano
* Jose Luzuriaga

Dr. H. Otley Beyer - dalubhasa sa Antropolohiya at katulong na tekniko ng
komisyon

No comments:

Post a Comment